Biosolutions kan accelerere den grønne omstilling

Biosolutions er Danmarks biologiske guldæg. Gennem naturens egen værktøjskasse kan vi med hjælp fra mikroorganismer mindske belastningen fra bl.a. fødevareproduktion, transport, energiforsyning og industrien. Skal biosolutions accelerere den grønne omstilling, så skal den politiske vanetænkning ryddes af vejen. Derfor har vi skabt Alliance for Biosolutions.

Kontakt os

Hvad er biosolutions?

Biosolutions sektoren har i årtier leveret grønne bæredygtige løsninger, fra enzymer i vaskemidler til bakterier i fødevarer. Naturlige fibre kan erstatte almindelig oliebaseret plastik. Lys og dufte såsom feromoner kan bidrage til reduktion af pesticidforbruget. Alger og fotosyntese kan opfange og konvertere CO2 til biomasse og affald kan omdannes til energi. Og vi kan producere alternative proteiner, hvilket belaster jorden mindre og sikre en robust fødevareforsyning i fremtiden.

Læs mere

Alliance for Biosolutions

Alliance for Biosolutions samler store virksomheder, SMV'er, startups, universiteter og organisationer, der kæmper for et nødvendigt paradigmeskift fra fossil til grøn regulering. En alliance skabt af Dansk Erhverv, der baner vejen for en solid dansk styrkeposition. Med vindteknologien gik Danmark forrest i en grønnere retning. Med stærke forskningsmiljøer, innovationsvillige virksomheder og politisk velvilje kan vi gøre det med biosolutions. Til gavn for klima, miljø og mennesker. Og til gavn for Danmarks næste grønne eksporteventyr.

Læs mere
7000 job
sektoren beskæftiger i dag knap 7.000 årsværk
100 x
reduktionen svarer til 100 gange den danske CO2 udledning
13 milliarder
sektoren bidrager med 13 milliarder årligt til BNP

Kan reducere den globale udledning med 8%

Naturens mikroorganismer har et enormt potentiale i kampen mod vores klima- og miljøproblemer. Alene de bioteknologier, vi kender i dag, kan reducere 4300 millioner ton CO2 frem mod 2030. Det svarer til 8 % af den globale udledning i dag eller knapt USA's samlede udledning på ét år.

Tusinder af grønne jobs i hele Danmark

Danske virksomheder har en stærk position på det globale marked for biosolutions, og sektoren dækker både store, etablerede virksomheder og nye startups, der vokser hurtigt både i og udenfor de store byer. Biosolutions sektoren beskæftiger i dag knap 7.000 årsværk og potentialet er endnu større. Frem mod 2030 kan antallet fordobles med både faglærte og ufaglærte jobs i hele landet. Biosolutions sektoren sælger allerede i dag for 35 mia. kr. årligt, hvoraf 27 mia. kr. er eksport (2020-tal). Markedet for danske biosolutions kan forventes at mere end tredobles frem mod 2030, hvor Danmark kan sælge biosolutions nationalt og globalt for mere end 105 mia. kr. Biosolutions er blandt de erhverv, der skaber mest værdi pr. ansat i Danmark og bidrager til BNP med ca. 13 mia. DKK årligt.

Dansk forskning i global førerposition

Vi har i Danmark førende forskningsmiljøer og vidensinstitutioner inden for biosolutions. Der uddannes blandt andet højt kvalificerede ingeniører til erhvervet, og relationerne mellem forskningen og virksomhederne er stærke. Igennem årene har der været flere eksempler på innovative biosolutions virksomheder, som udspringer af danske universiteter. Der er allerede et godt afsæt til at tage det offentlige-private samarbejde inden for forskning og udvikling i biosolutions sektoren til nye højder. Det kræver bl.a. at vi tiltrækker endnu flere hoveder til at omdanne viden om biologien til de teknologiske løsninger, der kan drive vores samfund mod en bæredygtig fremtid.

European Protein Logo Novozymes Logo Biosolutions Pond Logo Biosolutions Unibio Logo Biosolutions Biophero Logo 300X213 Chrhansen.Svg Algiecel Logo Color Logo (002)(1) Syngenta Logo Novoholdings Greater Cph (1) Download Download (1) Logo 1 Teknologisk Institut Frej Groundedcups Logo Visibuilt