Om biosolutions

Biosolutions dækker over produkter og løsninger, der alle er forankret i biotek – dvs. brugen af levende organismer til at udvikle nye løsninger og produkter. Den danske sektor for bio solutions leverer allerede i dag innovative og klimavenlige løsninger på globalt plan fra både store danske virksomheder, til SMV’er og startups. Det er enzymer, mikroorganismer, bakteriekulturer og feromoner m.m., som alle bidrager til nedbringelse af CO2-udledning i andre industriers fremstillingsprocesser og slutprodukter. Bio solutions leverer løsninger til en lang række sektorer såsom industri, landbruget og fødevaresektoren.