Alliance for Biosolutions

Hvis du har spørgsmål vedr. medlemskabet, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

 

Kontakt

Mærkesager

Formålet med Alliance for Biosolutions er at fremme en bæredygtig omstilling, så vi mindsker vores belastning af klima og natur. Samtidig arbejder alliancen for at fremme udvikling og udbredelse af nye grønne løsninger og dermed skabe værdi, velstand og arbejdspladser til hele Danmark. Alliancen arbejder bl.a. for:

 • Strategisk satsning på grønne proteiner.
 • Hurtigere godkendelser af biologiske plantebeskyttelsesmidler og biogødning.
 • Officielle klimadata for fødevarer.
 • Bedre vilkår for test og opskalering af biosolutions i Danmark.
 • Stærkt forskningsfokus på biosolutions.
 • Eksportfremme af danske biosolutions i resten af verden.

 

Medlemsfordele

Som medlem af alliancen bidrager man til at fremme biosolutions. Specifikt får man:

 • Forbedring af rammevilkår gennem interessevaretagelse og direkte adgang til politiske beslutningstagere.
 • Indflydelse på prioritering af politiske sager i alliancen.
 • Adgang til netværk med ligesindede og andre interessenter.
 • Profilering gennem alliancens kommunikationskanaler.
 • Adgang til opdateret viden om fordele ved biosolutions.

Alliancen er åben for alle virksomheder, og medlemskabet er opdelt i forhold til iværksættere, SMV’er og store virksomheder. Derudover kan organisationer som fagbevægelser, universiteter, fonde mm. deltage som associerede medlemmer.

 

Følg os på LinkedIn

 

 

 

Sekretariat

Anne Lerche

Sekretariatschef anle@danskerhverv.dk Tlf.: 3374 6561 Mobil: 4187 0900

Kontakt

Christian Toftum

Sekretariatsmedarbejder chto@danskerhverv.dk Tlf.: +4533746169

Kontakt

Bestyrelse

Peter Steen Mortensen

Forperson Head of Global Public Affairs, Novozymes

Wieke Edinger

Næstforperson Senior Manager Public Affairs i Chr. Hansen

Christopher Kjølby Jensen

Næstforperson CEO & Co-founder, NatuRem Bioscience ApS

Lars Holm Nielsen

Bestyrelsesmedlem Chef for bæredygtighed og kommunikation, Syngenta Nordics

Thomas Brorsen Pedersen

Bestyrelsesmedlem CEO & Co-founder, Pond Global

Kristian Ebbensgaard

Bestyrelsesmedlem CEO i BioPhero, BioPhero-FMC

Alexandra Lichtenstein Kaarsen

Bestyrelsesmedlem Senior Public Affairs Lead, Novo Nordisk Foundation

Jens Legarth

Bestyrelsesmedlem CEO and founder, FERM FOOD, EUROPEAN PROTEIN og Fermentationexperts

Medlemmer

Algiecel

Algiecel udvikler en CO2-fangstløsning til industri- og landbrugskunder via fotobioreaktorer, der bruger CO2-affald til at producere produkter som omega-3-olier, protein og biomasse til fødevarer.

Besøg medlemmet

BioPhero ApS

BioPhero er dansk producent af insektferomoner, der kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt landbrug på verdensplan. BioPhero udspringer af et bioteknologisk forskningsprojekt på DTU tilbage i 2016, og selskabet har som mission at erstatte kemiske insektmidler med bæredygtige biologiske insektferomoner.

Besøg medlemmet

Chr. Hansen A/S

Chr. Hansen er en global biovidenskabelig virksomhed, der udvikler naturlige tilsætningsstoffer til landbruget, fødevare- og medicinalindustrien. Hver dag er der mere end en milliard mennesker, der indtager et produkt, der indeholder en af Chr. Hansens ingredienser. Chr. Hansen har mere end 100 års erfaring med at fremstille mikrobiologiske løsninger, der kan hjælpe virksomheder med at optimere deres produkter. Virksomheden arbejder i dag aktivt for at forbedre den globale sundhed, optimere landbruget og mindske spild.

Besøg medlemmet

European Protein A/S

European Protein er en dansk familieejet proteinproducent. Virksomheden arbejder for a fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2010, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

Besøg medlemmet

NatuRem Bioscience ApS

NatuRem Bioscience udvikler sunde, bæredygtige og spiselige mikroalger. Mikroalger kan bruges i fødevareprodukter og indeholder en stor mængde basale næringsstoffer og har derfor potentialet til at blive en essentiel fødekilde i fremtiden. Derudover er alger med til at nedbringe CO2 i atmosfæren og derfor et oplagt plantebaseret alternativ til andre mere klimatunge fødevarer.

Besøg medlemmet

Novozymes A/S

Novozymes er verdensførende inden for bioteknologisk forskning. Virksomheden har specialiseret sig i at udvikle og fremstille enzymer og mikroorganismer i mere end 70 år. I dag hjælper virksomheden kunder og partnere verden over med at forbedre bio-industrielle produkter, processer og ydelser, samtidig med at de arbejder for at bevare planetens ressourcer og skabe bedre levevilkår for en voksende befolkning verden over.

Besøg medlemmet

Novo Holdings

Novo Holdings er holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novozymes). Ud over dette ejerskab forvalter Novo Holdings også Novo Nordisk Fondens formue gennem investeringer i life science og biotek virksomheder på forskellige udviklingsstadier. Novo Holdings A/S blev etableret i 1999, og har hovedkontor i København og afdelinger i San Francisco, Boston og Singapore.

Besøg medlemmet

Pond A/S

Pond er ved at revolutionere brugen af plastik i industrien ved at erstatte oliebaseret plastik med plantebaseret plastik, der fremstilles af naturligt harpiks og biokompositter. Ponds teknologi kan omdanne det organiske materiale til et stærkt og medgørligt produkt, der senere kan bionedbrydes, komposteres eller genbruges. Den plantebaserede plastik kan fremstilles med det udstyr, der allerede findes på de fleste fabrikker – og det gør den grønne omstilling hurtig og uden de store vanskeligheder.

Besøg medlemmet

Syngenta Nordics A/S

Syngenta Nordics er en del af Syngenta Group, som er en af verdens førende landbrugsvirksomheder med 48.000 medarbejdere i over 100 lande med to hovedtyper af produkter: Plantebeskyttelse og udsæd. I Syngenta arbejdes der med biologiske midler under betegnelsen ”Syngenta Biologicals”. Biologiske midler er en vigtig del af Syngentas Good Growth Plan 2025 – en forpligtigelse til et mere bæredygtigt landbrug og at hjælpe landmændene med at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer.

UNIBIO A/S

Idéen bag Unibios teknologi er simpel. Det handler om at kunne omdanne naturligt gas til et produkt med et meget højt proteinindhold, så det kan bruges som et supplement til dyrefoder. Unibios ambition er at blive verdensførende inden for proteinproduktion baseret på metanotrof-bakterier – dels gennem deres egen produktion og dels ved at sælge teknologien til internationale investorer, der kan være med til at opskalere produktionen af Uniprotein ved at udnytte overskudsgas fra produktionen af olie.

Besøg medlemmet

Grounded Aps

Grounded blev grundlagt med en mission om at bekæmpe brugen af plastik- og papirkopper inden for kaffesektoren. Grounded arbejder målrettet på at skabe et miljøvenligt alternativ til traditionelle engangskrus. med deres engangskrus lavet på kaffegrums leverer Grounded et vigtigt bidrag til den cirkulære økonomi. 

Besøg medlemmet

Visibuilt

Visibuilt udvikler en revolutionerende biobaseret teknologi til anlægning af veje. Teknologien reducerer energiforbrug og CO2-udledning under produktionen. Visibuilt blev grundlagt for at fremme en biologisk tilgang til konstruktion og for at hjælpe byggeindustrien med overgangen til cirkulær og fossilfri produktion.

Besøg medlemmet

Associerede medlemmer

DTU

DTU er et forskningsbaseret, erhvervsrettet og internationalt orienteret polyteknisk universitet. Med afsæt i teknisk videnskab og naturvidenskab arbejder DTU for at skabe bæredygtig værdi og velfærd i samfundet gennem uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

Besøg medlemmet

Københavns Universitet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – også kaldet SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt. Samtidig skal fakultetet være med til at skabe økonomisk vækst og dermed sikre vores velfærd i samfundet. Det skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder, organisationer og andre universiteter, såvel herhjemme som i udlandet.

Besøg medlemmet

Aarhus Universitet

Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet driver problemorienteret forskning og skaber grundlag inden for økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet, samt i økonomiske, politiske og sociale forhold i samspillet mellem miljø og samfund. Instituttet udfører desuden forskningsbaseret myndighedsbetjening og leverer forskningsbaseret rådgivning. Instituttet består af omkring 150 medarbejdere samt studerende og gæsteforskere. På Institut for Miljøvidenskab arbejdes der tværfagligt med samfundets udfordringer. Her bidrager kemikere, mikrobiologer, atmosfærefysikere, geografer, ingeniører, økonomer, sociologer og politologer i tæt samarbejde med metoder og viden til at skabe bæredygtig udvikling.

BESØG MEDLEMMET

Knowledge Hub Zealand

Knowledge Hub Zealand er en forening og et partnerskab, som blev skabt i 2016 mhp. at understøtte viden, uddannelse og udvikling i Region Sjælland – særligt med fokus på udviklingsrejsen inden for biotek i Nordvestsjælland. Knowledge Hub Zealand er en del af Biotekbyen Kalundborg, og vi arbejder derfor målrettet med at understøtte Skandinaviens største biotekklynge i målsætningen om at blive en internationalt førende biotek- og procesklynge for uddannelse, forskning og innovation og en international klynge for Industri 4,0 biotekproduktion og proces.

Besøg medlemmet

Frej

Tænketanken Frej er en dansk tænketank, der fokuserer på bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Organisationen arbejder på at fremme et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark gennem viden, dialog og samarbejde. I dag udgøres Frej af mere end 40 frivillige og et sekretariat på 18 ansatte, en bestyrelse, et advisory board og et partnernetværk med mere end 60 partnere for bæredygtig handling.

Besøg medlemmet

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Øresundsregionen, der er Nordens største metropolregion med 4,4 mio. indbyggere. Samarbejdet er sat i værk for at stimulere vækst og udvikling i regionen, og ambitionen er at blive et globalt center for bæredygtig vækst og grøn innovation. Greater Copenhagen fokuserer indsatsen inden for fire temaområder: Grøn omstilling, arbejdsmarked, infrastruktur og life science. Udover samarbejdet på tværs af sundet, skaber organisationen alliancer med vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder både regionalt og internationalt.

Besøg medlemmet

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er en førende dansk institution inden for teknologisk forskning, udvikling og innovation. Med en lang historie og ekspertise inden for forskellige teknologiske områder tilbyder instituttet løsninger og rådgivning til deres over 10.000 kunder fordelt på 68 lande. Teknologisk Institut arbejder på tværs af sektorer og industrier og understøtter innovation, produktudvikling, kvalitetssikring og bæredygtige løsninger. De spiller en afgørende rolle i at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og bidrager til samfundets teknologiske udvikling.

Besøg medlemmet