Alliance for Biosolutions

Hvis du har spørgsmål vedr. medlemskabet, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

 

Kontakt

Mærkesager

Formålet med Alliance for Biosolutions er at fremme en bæredygtig omstilling, så vi mindsker vores belastning af klima og natur. Samtidig arbejder alliancen for at fremme udvikling og udbredelse af nye grønne løsninger og dermed skabe værdi, velstand og arbejdspladser til hele Danmark. Alliancen arbejder bl.a. for:

 • Strategisk satsning på grønne proteiner.
 • Hurtigere godkendelser af biologiske plantebeskyttelsesmidler og biogødning.
 • Officielle klimadata for fødevarer.
 • Bedre vilkår for test og opskalering af biosolutions i Danmark.
 • Stærkt forskningsfokus på biosolutions.
 • Eksportfremme af danske biosolutions i resten af verden.

 

Medlemsfordele

Som medlem af alliancen bidrager man til at fremme biosolutions. Specifikt får man:

 • Forbedring af rammevilkår gennem interessevaretagelse og direkte adgang til politiske beslutningstagere.
 • Indflydelse på prioritering af politiske sager i alliancen.
 • Adgang til netværk med ligesindede og andre interessenter.
 • Profilering gennem alliancens kommunikationskanaler.
 • Adgang til opdateret viden om fordele ved biosolutions.

Alliancen er åben for alle virksomheder, og medlemskabet er opdelt i forhold til iværksættere, SMV’er og store virksomheder. Derudover kan organisationer som fagbevægelser, universiteter, fonde mm. deltage som associerede medlemmer.

 

Følg os på LinkedIn

 

 

 

Sekretariat

Anne Lerche

Sekretariatschef anle@danskerhverv.dk Tlf.: 3374 6561 Mobil: 4187 0900

Kontakt

Christian Toftum

Sekretariatsmedarbejder chto@danskerhverv.dk Tlf.: +4533746169

Kontakt

Bestyrelse

Peter Steen Mortensen

Forperson Head of Global Public Affairs, Novonesis

Henrik Busch-Larsen

Bestyrelsesmedlem CEO, Algiecel

Christopher Kjølby Jensen

Næstforperson CEO & Co-founder, NatuRem Bioscience ApS

Michelle Taagaard Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Business Sustainability Specialist, Nordics, Syngenta

Thomas Brorsen Pedersen

Bestyrelsesmedlem CEO & Co-founder, Pond Global

Alexandra Lichtenstein Kaarsen

Bestyrelsesmedlem Senior Public Affairs Lead, Novo Nordisk Foundation

Jens Legarth

Bestyrelsesmedlem CEO and founder, FERM FOOD, EUROPEAN PROTEIN og Fermentationexperts

Medlemmer

Algiecel

Algiecel udvikler en CO2-fangstløsning til industri- og landbrugskunder via fotobioreaktorer, der bruger CO2-affald til at producere produkter som omega-3-olier, protein og biomasse til fødevarer.

Besøg medlemmet

Novonesis

Chr. Hansen og Novozymes er fusioneret og har dannet Novonesis, en globalt ledende biosolutionsvirksomhed med 10.000 medarbejdere. Virksomheden excellerer indenfor biologiske løsninger til sektorer som landbrug, fødevarer, medicinalindustrien og bio-industrielle produkter. Novonesis går forrest med anvendelsen af enzymer og mikroorganismer og spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling.

Besøg medlemmet

European Protein A/S

European Protein er en dansk familieejet proteinproducent. Virksomheden arbejder for a fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2010, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

Besøg medlemmet

NatuRem Bioscience ApS

NatuRem Bioscience udvikler sunde, bæredygtige og spiselige mikroalger. Mikroalger kan bruges i fødevareprodukter og indeholder en stor mængde basale næringsstoffer og har derfor potentialet til at blive en essentiel fødekilde i fremtiden. Derudover er alger med til at nedbringe CO2 i atmosfæren og derfor et oplagt plantebaseret alternativ til andre mere klimatunge fødevarer.

Besøg medlemmet

Novo Holdings

Novo Holdings er holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novozymes). Ud over dette ejerskab forvalter Novo Holdings også Novo Nordisk Fondens formue gennem investeringer i life science og biotek virksomheder på forskellige udviklingsstadier. Novo Holdings A/S blev etableret i 1999, og har hovedkontor i København og afdelinger i San Francisco, Boston og Singapore.

Besøg medlemmet

Pond A/S

Pond er ved at revolutionere brugen af plastik i industrien ved at erstatte oliebaseret plastik med plantebaseret plastik, der fremstilles af naturligt harpiks og biokompositter. Ponds teknologi kan omdanne det organiske materiale til et stærkt og medgørligt produkt, der senere kan bionedbrydes, komposteres eller genbruges. Den plantebaserede plastik kan fremstilles med det udstyr, der allerede findes på de fleste fabrikker – og det gør den grønne omstilling hurtig og uden de store vanskeligheder.

Besøg medlemmet

Syngenta Nordics A/S

Syngenta Nordics er en del af Syngenta Group, som er en af verdens førende landbrugsvirksomheder med 48.000 medarbejdere i over 100 lande med to hovedtyper af produkter: Plantebeskyttelse og udsæd. I Syngenta arbejdes der med biologiske midler under betegnelsen ”Syngenta Biologicals”. Biologiske midler er en vigtig del af Syngentas Good Growth Plan 2025 – en forpligtigelse til et mere bæredygtigt landbrug og at hjælpe landmændene med at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer.

UNIBIO A/S

Idéen bag Unibios teknologi er simpel. Det handler om at kunne omdanne naturligt gas til et produkt med et meget højt proteinindhold, så det kan bruges som et supplement til dyrefoder. Unibios ambition er at blive verdensførende inden for proteinproduktion baseret på metanotrof-bakterier – dels gennem deres egen produktion og dels ved at sælge teknologien til internationale investorer, der kan være med til at opskalere produktionen af Uniprotein ved at udnytte overskudsgas fra produktionen af olie.

Besøg medlemmet

Grounded Aps

Grounded blev grundlagt med en mission om at bekæmpe brugen af plastik- og papirkopper inden for kaffesektoren. Grounded arbejder målrettet på at skabe et miljøvenligt alternativ til traditionelle engangskrus. med deres engangskrus lavet på kaffegrums leverer Grounded et vigtigt bidrag til den cirkulære økonomi. 

Besøg medlemmet

Ferm Food

Ferm food er en dansk producent af plantebaserede ingredienser til fødevareproducenter. Ferm Food anvender solid-state fermentering på korn og planter, hvilket skaber sunde og naturligt konserverede plantebaserede ingredienser, der er miljø- og økonomisk bæredygtige for hele værdikæden - fra mark til middagsbordet.

Besøg medlemmet

Visibuilt

Visibuilt udvikler en revolutionerende biobaseret teknologi til anlægning af veje. Teknologien reducerer energiforbrug og CO2-udledning under produktionen. Visibuilt blev grundlagt for at fremme en biologisk tilgang til konstruktion og for at hjælpe byggeindustrien med overgangen til cirkulær og fossilfri produktion.

Besøg medlemmet

Reshape Biotech

Reshape Biotech blev grundlagt i 2018 og arbejder på at opbygge den næste generation af eksperiment-automatiseringsplatforme, der hjælper med at fremskynde bioteknologisk forskning. Ved at udnytte kraften fra robotteknologi og kunstig intelligens kan Reshape Biotech bidrage til at skalere eksperimenter og fremme tværfagligt samarbejde. Med deres teknologiplatform har Reshape Biotech allerede bidraget til biosolutions produktudvikling inden for landbrug, fødevarer, ingredienser og industrielle enzymer

Besøg medlemmet

SteelTech Solutions

Steeltech Solutions hjælper både opstartsvirksomheder og etablerede virksomheder inden for biotek, fødevarer og pharma med at finde procesudstyr af høj kvalitet i Kina. De faciliterer og styrer hele processen, lige fra den indledende designfase til installationen.

Besøg medlemmet

Maripure

Maripure er pionerer inden for udvikling af banebrydende makroalgebaseret foder ved hjælp af fotobioreaktor-teknologi for at reducere miljøpåvirkningen fra kvæg markant. Ved at udnytte kraften i naturlige makroalger sigter Maripure mod at skabe en ingrediens til kvægfoder, der kan reducere emissioner af enterisk metan med op til 80 % eller mere, samtidig med at dyreproduktiviteten øges.

Emmelev A/S

Emmelev A/S arbejder inden for bæredygtige foder-, pharma- og brændstofløsninger baseret på plantebaserede olier og proteiner. Med særligt fokus på dansk raps fremmer de den grønne omstilling inden for foder og alternative fødevarer med et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen i landbruget og øge biodiversiteten.

Besøg medlemmet

Biotinia

Biotinia arbejder med mikrobiomløsninger til plante- og fødevarebeskyttelse og er placeret i forskningsbyen Symbion i København. Med fokus på biologiske bekæmpelsesmidler kan de hjælpe med at reducere afhængigheden af syntetiske pesticider, mens de samtidig fremmer bæredygtig og økologisk forsvarlig skadedyrsbekæmpelse.

Besøg medlemmet

Chromologics

Chromologics, en dansk biotek-startup, der arbejder med naturlige farvestoffer til fødevarer. De udvikler løsninger baseret på fermentering med svampe til at producere naturlige pigmenter. Deres patenterede produktionsproces gør det ikke blot mere bæredygtigt end eksisterende løsninger, men også konkurrencedygtigt på pris. Pigmenterne produceres af en ikke-GMO-svamp, hvilket gør dem velegnede til en bred vifte af kostbehov, herunder kosher, halal og vegansk.

Besøg medlemmet

Biomason

Biomason bruger biologi til at producere cement kommercielt. Siden 2012 har de brugt naturlige mikroorganismer til at dyrke strukturel biocement med et væsentligt mindre CO2-aftryk, hvor de udnytter kraften fra bioteknologi til at genopfinde traditionel cement og tilbyde et mere bæredygtigt og miljøvenligt alternativ.

Besøg medlemmet

SymbioMatch

SymbioMatch er en startup, der stammer fra Aarhus Universitet og specialiserer sig i skræddersyede biogødnings-løsninger designet til at forbedre udbyttet af afgrøder med højt proteinindhold. De matcher omhyggeligt de mest egnede bakterier til specifikke afgrøder og jordbundsforhold, hvilket i sidste ende øger plantevæksten og produktiviteten.

Besøg medlemmet

Associerede medlemmer

DTU

DTU er et forskningsbaseret, erhvervsrettet og internationalt orienteret polyteknisk universitet. Med afsæt i teknisk videnskab og naturvidenskab arbejder DTU for at skabe bæredygtig værdi og velfærd i samfundet gennem uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

Besøg medlemmet

Københavns Universitet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – også kaldet SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt. Samtidig skal fakultetet være med til at skabe økonomisk vækst og dermed sikre vores velfærd i samfundet. Det skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder, organisationer og andre universiteter, såvel herhjemme som i udlandet.

Besøg medlemmet

Aarhus Universitet

Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet driver problemorienteret forskning og skaber grundlag inden for økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet, samt i økonomiske, politiske og sociale forhold i samspillet mellem miljø og samfund. Instituttet udfører desuden forskningsbaseret myndighedsbetjening og leverer forskningsbaseret rådgivning. Instituttet består af omkring 150 medarbejdere samt studerende og gæsteforskere. På Institut for Miljøvidenskab arbejdes der tværfagligt med samfundets udfordringer. Her bidrager kemikere, mikrobiologer, atmosfærefysikere, geografer, ingeniører, økonomer, sociologer og politologer i tæt samarbejde med metoder og viden til at skabe bæredygtig udvikling.

BESØG MEDLEMMET

Knowledge Hub Zealand

Knowledge Hub Zealand er en forening og et partnerskab, som blev skabt i 2016 mhp. at understøtte viden, uddannelse og udvikling i Region Sjælland – særligt med fokus på udviklingsrejsen inden for biotek i Nordvestsjælland. Knowledge Hub Zealand er en del af Biotekbyen Kalundborg, og vi arbejder derfor målrettet med at understøtte Skandinaviens største biotekklynge i målsætningen om at blive en internationalt førende biotek- og procesklynge for uddannelse, forskning og innovation og en international klynge for Industri 4,0 biotekproduktion og proces.

Besøg medlemmet

Frej

Tænketanken Frej er en dansk tænketank, der fokuserer på bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Organisationen arbejder på at fremme et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark gennem viden, dialog og samarbejde. I dag udgøres Frej af mere end 40 frivillige og et sekretariat på 18 ansatte, en bestyrelse, et advisory board og et partnernetværk med mere end 60 partnere for bæredygtig handling.

Besøg medlemmet

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Øresundsregionen, der er Nordens største metropolregion med 4,4 mio. indbyggere. Samarbejdet er sat i værk for at stimulere vækst og udvikling i regionen, og ambitionen er at blive et globalt center for bæredygtig vækst og grøn innovation. Greater Copenhagen fokuserer indsatsen inden for fire temaområder: Grøn omstilling, arbejdsmarked, infrastruktur og life science. Udover samarbejdet på tværs af sundet, skaber organisationen alliancer med vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder både regionalt og internationalt.

Besøg medlemmet

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er en førende dansk institution inden for teknologisk forskning, udvikling og innovation. Med en lang historie og ekspertise inden for forskellige teknologiske områder tilbyder instituttet løsninger og rådgivning til deres over 10.000 kunder fordelt på 68 lande. Teknologisk Institut arbejder på tværs af sektorer og industrier og understøtter innovation, produktudvikling, kvalitetssikring og bæredygtige løsninger. De spiller en afgørende rolle i at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og bidrager til samfundets teknologiske udvikling.

Besøg medlemmet

Danske Bank

Danske Bank er Danmarks største bank og bidrager på et væld af områder til at understøtte vækst og udvikling i samfundet herunder også indenfor biosolutions-sektoren. Gennem deres store ekspertise og netværk kan Danske Bank styrke den kommercielle del af biosolutions, hvilket kommer til gavn for danske biosolutions startups og derigennem den grønne omstilling.

Besøg medlemmet

Food & Bio Cluster

Food & Bio Cluster repræsenterer en af Danmarks største industrielle styrker og arbejder med det formål at forene hele branchen for at innovere, drive udvikling og styrke den danske biosolutionssektor.

Besøg medlemmet

Dandy Business Park

Dandy Business Park fungerer som et dynamisk knudepunkt for innovation, der fremmer vækst og samarbejde. Med topmoderne testfaciliteter og innovationscentre samler Dandy Business Park virksomheder, offentlige myndigheder og akademiske institutioner med det formål at styrke tværfagligt samarbejde

Besøg medlemmet

BioInnovation Institute

BioInnovation Institute Foundation (BII) er en international erhvervsfond med et non-profit formål. BII driver en inkubator med det formål at accelerere verdensklasse innovation inden for livsvidenskab. Deres vision er at støtte verdensklasse innovation inden for life-science og biosolutions, som driver udviklingen af nye løsninger til gavn for mennesker og samfund.

Besøg medlemmet